Verejný ochranca práv raz mesačne hosťom v SRo - Štúdio Kontakt

27.01.2004

Zámerom spolutvorcov relácie je informovať verejnosť o činnosti verejného ochrancu práv so snahou napomôcť zvyšovaniu právneho vedomia verejnosti, oboznamovať poslucháčov o ich základných právach a slobodách, prispieť k ich efektívnejšej ochrane.
Prvé vysielanie sa uskutoční v pondelok 2. februára od 10.30 do 12.00 hodiny na frekvenciách Rádia Slovensko.
Zobraziť všetky