Verejný ochranca práv prijal zástupcov mimovládnych organizácií z Iraku

14.06.2006

Dňa 14. júna 2006 prijal verejný ochranca práv na pôde sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave zástupcov mimovládneho sektora v Iraku. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu Budovanie kapacít pre občiansku spoločnosť a mimovládny sektor v Iraku, ktorý realizovala nadácia Pontis. Hlavnou témou stretnutia bolo postavenie verejného ochrancu práv v právnom systéme Slovenskej republiky, ale aj poznatky a skúsenosti z dodržiavania základných práv a slobôd na Slovensku. Verejný ochranca práv prítomných hostí informoval o pôsobnosti a právomociach funkcie ombudsmana na Slovensku, o preukázaných porušeniach základných práv a slobôd, ocenil spoluprácu s Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien i spoluprácu s orgánmi verejnej správy pri vybavovaní podnetov fyzických a právnických osôb.
Zástupcovia irackých mimovládnych organizácií sa ďalej osobitne zaujímali o postup pri vybavovaní podnetov, o podnety doručené verejnému ochrancovi práv od cudzincov, o vymedzenie pôsobnosti verejného ochrancu práv vo vzťahu k ústavnému súdu a možnosti konania z vlastnej iniciatívy, ale aj o rešpektovaní verejného ochrancu práv zo strany orgánov štátu, možnosti zvyšovania povedomia o činnosti verejného ochrancu práv medzi občanmi i politickej nezávislosti tohto inštitútu.
Zobraziť všetky