Verejný ochranca práv prijal zástupcov Iniciatívy Inakosť

21.01.2009

Dňa 20. januára 2009 sa v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv so zástupcami Iniciatívy Inakosť, ktorého hlavným poslaním je ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s homosexuálnou orientáciou a zastupovanie menšiny gejov a lesbických žien v Slovenskej republike. Predstavitelia tohto občianskeho združenia sa na verejného ochrancu práv obrátili so žiadosťou o podporu pri realizácii výzvy Európskeho parlamentu, sformulovanej v súvislosti s prerokovaním Správy o stave dodržiavania ľudských práv v Európskej únii, schválenej Európskym parlamentom dňa 14. januára 2009. 

V tohtoročnej správe sa poslanci zaoberali viacerými aspektmi ľudských práv a predložili aj odporúčania v oblasti boja proti diskriminácii, prisťahovaleckej politiky, sociálnych práv a rovnosti medzi mužmi a ženami. Jednou z oblastí, ktoré správa obsahuje je aj výzva k členským štátom smerujúca k uznávaniu predpisov o partnerstve párov rovnakého pohlavia a prijatiu legislatívnych opatrení odstraňujúcich diskrimináciu založenú na sexuálnej orientácii.

Verejný ochranca práv sa stotožňuje s názorom, že práve táto výzva otvára priestor na diskusiu o chápaní rovnosti danej v Ústave Slovenskej republiky. Vyvrcholením by mohli byť prípadné legislatívne úpravy aj v duchu medzinárodných dokumentov, ktoré Slovenská republika prijala. Verejný ochranca práv ďalej zdôraznil, že chráni základné práva a slobody všetkých bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.  Kancelárii verejného ochrancu práv od jej vzniku nebol doručený podnet, v ktorom by podávateľ namietal  diskrimináciu v súvislosti so sexuálnou orientáciou.
 
Zobraziť všetky