Verejný ochranca práv prijal zástupcov delegácie Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

01.04.2009

V stredu 1. apríla 2009 prijali verejný ochranca práv pán Pavel Kandráč a vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv pani Henrieta Antalová na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave zástupcov delegácie Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania ("Výbor CPT"), ktorý bol na v poradí štvrtej periodickej návšteve Slovenskej republiky. S členmi delegácie, pani Marzenou Ksel (Poľsko) a pánom Antoniusom Maria Van Kalmhout (Holandsko) hovorili o najčastejších problémoch, s ktorými sa na verejného ochrancu práv obracajú osoby,  ktoré sa nachádzajú vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ale aj o legislatívnej úprave trvania väzby a ukladania disciplinárnych opatrení. Ďalšími témami rokovania bola problematika vzniku trestnej zodpovednosti mladistvých ako aj potreba realizácie preventívnych opatrení.

Viac o činnosti Výboru CPT v slovenskom jazyku nájdete na stránke: http://www.cpt.coe.int/slovak.htm

 

Zobraziť všetky