Verejný ochranca práv prijal zahraničnú delegáciu z Čiernej Hory

08.12.2010

Dňa 8. decembra 2010 verejný ochranca práv prijal so svojom sídle zahraničnú delegáciu z Čiernej Hory, ktorú tvorili zástupcovia úradu ombudsmana, ministerstva spravodlivosti, ministerstva pre ľudské práva a menšiny a ministerstva pre európsku integráciu. Verejný ochranca práv poskytol informácie o inštitúcii a jej činnosti a niektorých problémoch pri ochrane základných práv a slobôd. Verejný ochranca práv Pavel Kandráč zástupkyni úradu ombudsmana v Čiernej Hore Zdenke Perović poskytol odpovede týkajúce sa praktického výkonu jeho funkcie, pôsobnosti, rozpočtu, vzťahov k parlamentu, ako aj administratívnych prác zabezpečovaných Kanceláriou verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky