Verejný ochranca práv prijal radcu veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike

15.06.2006

Dňa 15. júna 2006 prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč na pôde sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave radcu veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Claude-André Barbey. Hlavnou témou rozhovoru bolo postavenie verejného ochrancu práv v právnom systéme Slovenskej republiky, poznatky a skúsenosti z jeho činnosti pri preskúmavaní podnetov fyzických osôb a právnických osôb. Osobitne sa zaujímal o podnety dotýkajúce sa porušovania práv menšín a o problematiku obmedzenia osobnej slobody v trestnom konaní na Slovensku.
Zobraziť všetky