Verejný ochranca práv prijal komisára Rady Európy pre ľudské práva

08.04.2008

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč prijal vo svojom bratislavskom sídle komisára Rady Európy pre ľudské práva Thomasa Hammarberga v rámci jeho prvej návštevy Slovenskej republiky. Ďalšími členmi zahraničnej delegácie boli Alexandre Guessel, zástupca riaditeľa Úradu komisára pre ľudské práva a Anne-Laure Duval, poradkyňa komisára pre ľudské práva. Keďže cieľom komisára a jeho tímu je posúdiť pokrok, ktorý sme dosiahli v plnení odporúčaní v oblastiach, sledovaných ešte jeho predchodcom, rozhovor Thomasa Hammarberga s Pavlom Kandráčom sa týkal predovšetkým postavenia Rómov a opatrení na lepšiu ochranu ich práv. Verejný ochranca práv informoval komisára Rady Európy, že každý podnet rieši individuálne a nerozlišuje, či je jeho podávateľom Róm alebo občan inej národnosti, hoci isté špecifiká tejto komunity si uvedomuje. Na základe toho, že podávateľ zverejnil svoju národnosť možno uviesť, že Pavel Kandráč  sa vo vzťahu k Rómom doteraz zaoberal predovšetkým podnetmi z oblasti pracovného práva, bývania a vzdelávania.  Práve vzdelávanie je kľúčom k vyriešeniu mnohých problémov rómskej komunity, - zhodli sa dnes v Bratislave Thomas Hammarberg a Pavel Kandráč. Komisára Rady Európy pre ľudské práva zaujali aj najnovšie aktivity verejného ochrancu práv v oblasti aplikácie Dohovoru o právach dieťaťa. Pavel Kandráč sa rozhodol povýšiť spoluprácu s vybranými školami na úroveň svojich regionálnych pôsobísk, kam by právnici jeho kancelárie v presne stanovených dňoch pravidelne chodili riešiť problémy súvisiace s ochranou práv dieťaťa. Thomas Hammarberg  požiadal verejného ochrancu práv o zaslanie podrobných informácií, súvisiacich s týmto projektom.

Vo funkcii komisára pre ľudské práva je Hammarberg od 1. apríla 2006 a počas šesťročného mandátu si predsavzal navštíviť všetky členské štáty Rady Európy. (V súčasnosti ich je 47). Kancelária verejného ochrancu práv sa zapojila do dvoch projektov, ktoré komisár Rady Európy garantuje. Prvý sa týka technickej spolupráce v oblasti dohľadu nad výkonom súdnych rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Cieľom druhého projektu je vytvorenie aktívnej siete národných inštitúcií na ochranu ľudských práv s dôrazom na zvyšovanie právneho vedomia a možnosti rýchlej mobilizácie zahraničných partnerov všade tam, kde budú ohrozené ľudské práva.

Zobraziť všetky