Verejný ochranca práv prijal delegáciu odborníkov z Uzbekistanu

02.12.2011

Dňa 2. decembra 2011 prijal verejný ochranca práv  delegáciu odborníkov z Uzbekistanu, ktorí sú zainteresovaní v  projekte na podporu medzinárodných štandardov väzenstva v Uzbekistane realizovanom prostredníctvom OBSE. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s  činnosťou verejného ochrancu práv Slovenskej republiky, jeho spoluprácou so Zborom väzenskej a justičnej stráže a  činnosťou, ktorú vykonáva za účelom ochrany práv odsúdených. Členmi delegácie boli Mirzatillo Tillabaev, vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce  Národného centra pre ľudské práva Uzbeckej republiky, Bakhrom Arapatov, vedúci organizačno-kontrolného oddelenia  sekcie výkonu trestu Ministerstva vnútra Uzbeckej republiky, Muzaffar Ergashev, konzultant aparátu prezidenta Uzbeckej republiky a Rashid Khasanov, projektový asistent Kancelárie koordinátora projektu OBSE v Uzbekistane.
Zobraziť všetky