Verejný ochranca práv prijal členov výskumnej misie z Amnesty International

19.04.2010

Dňa 19. apríla 2010 verejný ochranca  práv prijal vo svojom sídle členov výskumnej misie  Amnesty International. Delegáti Amnesty International navštívili Slovensko s výskumným zámerom upriameným na praktické poznatky vplyvu legislatívy zakazujúcej všetky formy diskriminácie, vrátane segregácie. Verejný ochranca práv informoval členov  výskumnej misie o svojej pôsobnosti a činnosti v oblasti ochrany základných práv a slobôd.  Predmetom stretnutia bola osobitne rómska problematika a právo na vzdelanie, a tiež antidiskriminačná právna úprava v Slovenskej republike. V rokoch 2006 až 2008 Amnesty International vykonala štyri výskumné misie na Slovensku, týkajúce sa prijatia novej legislatívy v oblasti vzdelávania (2008).
Zobraziť všetky