Verejný ochranca práv prevzal záštitu nad podujatím Inciatívy Inakosť s partnermi

08.02.2011

V dňoch od 8. februára 2011 do 25. februára 2011 Inciatíva Inakosť s partnermi organizovala výstavu, diskusiu a dve filmové projekcie v rámci projektu Berlín-Jogjakarta. Záštitu nad projektom prevzal aj verejný ochranca práv. Verejný ochranca práv Pavel Kandráč: ”Pre záštitu som sa rozhodol z dôvodu, že projekt – výstavu považujem za jednu z foriem, ktorá približuje život neheterosexuálnych ľudí v čase fašistickej expanzie a jej vyvrcholenia – vzniku druhej svetovej vojny. Išlo o obdobie, kedy boli najhrubším spôsobom porušované ľudské práva a slobody ľudí, vrátane osôb neheterosexuálnej orientácie, ktorých práva vnímam tak, ako to zdôrazňujú významné medzinárodné dokumenty i Ústava Slovenskej republiky.” Inciatíva Inakosť s partnermi premietala hraný filmu Bent a realizovala putovnú fotografickú výstavu Berlín-Jogjakarta. Výstava v prvej časti ukázala krutosti hitlerovského režimu, v druhej časti predstavila Jogjakartské princípy, prvý medzinárodný dokument, ktorý sa týkal sexuálnej orientácie a rodovej identity. Na vernisáž nadviazala verejná diskusia s autorkou výstavy, pani Katarzynou Remin z poľskej organizácie KPH a ďalšími hosťami. V posledný deň výstavy sa uskutočnilo premietanie dokumentárneho filmu Paragraf 175.
Zobraziť všetky