Verejný ochranca práv prevzal ocenenie za spoluprácu a za zásluhy pri ochrane ľudských práv od poľských partnerov

08.03.2012

Dňa 8. marca 2012 verejný ochranca práv Pavel Kandráč prevzal vyznamenanie poľskej ombudsmanky Ireny Lipowicz za zásluhy pri ochrane ľudských práv. Zástupca poľskej ombudsmanky Stanisław Trociuk navštívil verejného ochrancu práv v jeho sídle v Bratislave, aby poďakoval za 10-ročnú veľmi dobrú spoluprácu úradov ombudsmanov, osobitne ocenil založenie tradície summitov ombudsmanov krajín V4 slovenským partnerom a ich prínos. Predmetom stretnutia bola opäť aj výmena skúseností z aktuálnej činnosti, osobitne sa partneri za účasti pracovníkov Kancelárie verejného ochrancu práv zamerali na úlohy po ratifikácii Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu.
Zobraziť všetky