Verejný ochranca práv preskúmava stavbu betónového múru v Michalovciach

25.08.2010

Kancelária verejného ochrancu práv na základe informácií  z médií o postavení betónového múru v Michalovciach požiadala primátora mesta Michalovce o predloženie písomného stanoviska a o zaslanie fotokópií relevantných dokladov, ktoré sa  týkajú stavby betónového múru  v osade  Angi mlyn, osobitne k splneniu povinností podľa stavebného zákona. Kancelária žiada aj stanovisko k  medializovaným námietkam obyvateľov osady, že v dôsledku stavby múru im bol sťažený prístup k službám občianskej vybavenosti, a že tým dochádza k  diskriminácii pre ich národnostnú príslušnosť.
Zobraziť všetky