Verejný ochranca práv preskúma podnet týkajúci sa stavieb v rómskych osadách

27.08.2010

Verejný ochranca práv sa bude zaoberať podnetom občana, ktorým ho dňa 27. augusta 2010 požiadal  o prešetrenie súboru stavieb postavených v rómskych osadách Angi Mlyn a pri obci Richnava. Občan v podnete poukazuje na  to, že stavby v osade Angi Mlyn sú postavené v hrubom rozpore so stavebným zákonom a neexistuje k nim žiadna stavebná dokumentácia, pričom osada je  postavená na cudzích pozemkoch bez súhlasu vlastníkov. V prípade rómskej osady pri obci Richnava namieta, že stavebný úrad nenechal odstrániť nelegálne stavby na cudzích pozemkoch, ktoré boli vybudované bez súhlasu majiteľa. Kompetentné úrady podľa neho už desiatky rokov nekonajú tak, ako im ukladá zákon.
Zobraziť všetky