Verejný ochranca práv prejavil sústrasť s úmrtím ombudsmana Poľskej republiky

12.04.2010


S úctou a v hlbokom žiali  zaslal verejný ochranca práv Pavel Kandráč úradu ombudsmana Poľskej republiky list, v ktorom uvádza, že s hlbokým zármutkom spolu so svojimi spolupracovníkmi prijal správu o tragickej smrti prezidenta Poľskej republiky  a ďalších vysokých funkcionárov, vrátane pána Janusza Kochanowského, „Rzecnika Praw Obywatelskich“ Poľskej republiky. Zdôraznil, že s pánom Kochanowskim mal  blízky až priateľský vzťah, a o to viac ho jeho tragická smrť ranila. Nepochybne, že odišiel človek, ktorý bol veľmi činný či už vo funkcii „Rzecnika Praw Obywatelskich“, diplomata, ale i autora viacerých vedeckých diel, ktoré boli prínosom pre právnu vedu. Zamestnancom úradu „Rzecnika Praw Obywatelskich“, najbližšej rodine i celému poľskému národu vyslovil úprimnú a hlbokú sústrasť nad stratou človeka, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou  komunity ombudsmanov Európy, osobitne krajín V4. Česť jeho pamiatke.
Zobraziť všetky