Verejný ochranca práv odôvodnil správu o činnosti pred gesčným výborom Národnej rady SR

05.05.2011

Dňa 5. mája 2011 verejný ochranca práv odôvodnil svoju správu o činnosti za uplynulý rok činnosti pred Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Verejný ochranca práv predkladá Národnej rade Slovenskej republiky každý rok v prvom štvrťroku správu o  činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o  dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. V deviatej správe o činnosti verejný ochranca práv upozorňuje na porušenia základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb, ako aj na porušenia povinnosti ustanovenej zákonom, ktoré preukázal za obdobie od 1. marca 2010 do  28. februára 2011. V správe na základe analýzy podnetov od fyzických osôb a právnických osôb, ako aj konania z vlastnej iniciatívy, poukazuje na nedostatky v činnosti orgánov verejnej správy, poskytuje návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Venuje sa aj súčinnosti s orgánmi verejnej správy, konaniu z vlastnej iniciatívy v oblasti zvyšovania právneho vedomia verejnosti a iniciatíve vo vzťahu k legislatívnemu procesu. Informuje tiež o medzinárodnej spolupráci a činnosti Kancelárie verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky