Verejný ochranca práv ocenil Seniorov roka 2010

13.12.2010

Dňa 13. decembra 2010 sa aj pod záštitou verejného ochrancu práv konalo podujatie „Senior roka 2010“, ktoré organizovalo Fórum pre pomoc starším – národná sieť v Zlatej sále Bojnického zámku. Verejný ochranca práv ocenil 25 starších ľudí za ich prínos pre spoločnosť, rodinu, obec či mesto, alebo vlastné okolie. Podujatím, tak ako po minulé roky, chcel organizátor opäť predstaviť občanov – seniorov v pozitívnom svetle, poukázať na to, koľko majú schopnosti, múdrosti, skúsenosti, zručnosti a koľko obetavosti sa v nich skrýva a akým prínosom sú pre spoločnosť.
Zobraziť všetky