Verejný ochranca práv navštívil rómsku osadu v Plaveckom Štvrtku

16.09.2010

Dňa 16. septembra 2010 verejný ochranca práv navštívil rómsku osadu v Plaveckom Štvrtku. Inicioval aj stretnutie na obecnom úrade v Plaveckom Štvrtku za účasti starostu obce, zástupcov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, riaditeľky základnej školy v Plaveckom Štvrtku a člena rómskej komisie v Plaveckom Štvrtku. Vo veci stavebných konaní v osade už podal protest príslušný prokurátor. Verejný ochranca práv sa bude ďalej zaoberať riešením situácie maloletých detí, pokiaľ dôjde k odstráneniu stavieb v osade.
Zobraziť všetky