Verejný ochranca práv na živej prehliadke XIV. ročníka olympiády tvorivosti detí a mládeže reedukačných domovov, diagnostických centier a liečebnovýchovných sanatórií

08.06.2007

Dňa 8. júna 2007 sa verejný ochranca práv zúčastnil živej prehliadky XIV. ročníka olympiády tvorivosti detí a mládeže reedukačných domovov, diagnostických centier a liečebnovýchovných sanatórií, nad ktorým prevzal záštitu.
Podujatie, organizované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, krajským školským úradom, Združením odborných učilíšť Slovenskej republiky, diagnostickým centrom pre mládež a občianskym združením Opem sa uskutočnilo v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.
Zobraziť všetky