Verejný ochranca práv na zhromaždení Združenia sudcov Slovenska

26.10.2007

Dňa 26. októbra 2007 sa na pozvanie prezidentky združenia verejný ochranca práv zúčastnil výročného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska. Hlavnou témou rokovania výročného zhromaždenia, ktoré sa konalo v hoteli Pátria na Štrbskom plese bola výročná správa o činnosti Združenia sudcov Slovenska ako aj správy mandátovej, kontrolnej a revíznej komisie.
Zobraziť všetky