Verejný ochranca práv na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

22.11.2006

Dňa 22. novembra 2006 sa verejný ochranca práv zúčastnil zasadnutia Vedeckej rady Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavnými bodmi programu boli Správa o úrovni Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach v oblasti vzdelávania v akademickom roku 2005/2006 a informácia o stave kreovania doktorandského štúdia v študijnom odbore "Verejná politika a verejná správa".
Zobraziť všetky