Verejný ochranca práv na XX. konferencii „Dieťa v ohrození“

15.12.2011

V dňoch 15. a 16. decembra 2011 sa aj v spolupráci s verejným ochrancom práv konala jubilejná XX. konferencia „Dieťa v ohrození“. Ako nosnú tému tohto ročníka hlavní organizátori, ktorými sú Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Detský fond Slovenskej republiky, vybrali „Práva detí na Slovensku: Kroky a pokroky“. Verejný ochranca práv vo svojom odbornom príhovore upozornil na potrebu zefektívnenia ochrany práv detí v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky