Verejný ochranca práv na XVII. sneme Združenia miest a obcí Slovenska

26.04.2007

V dňoch 25. - 26. apríla 2007 sa verejný ochranca práv zúčastnil rokovania XVII. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave. Šlo o prvé stretnutie po voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2006. Hlavnými témami snemu bola správa predsedu o činnosti ZMOS, správy kontrolnej, mandátovej a volebnej komisie, ako aj voľba predsedu ZMOS a členov Kontrolnej komisie ZMOS. Verejný ochranca práv vystúpil na sneme s prejavom, v ktorom zhodnotil doterajšiu dobrú spoluprácu Kancelárie verejného ochrancu práv s predstaviteľmi samosprávy pri vybavovaní podnetov, prítomných oboznámil so svojimi poznatkami o dodržiavaní základných práv a slobôd orgánmi územnej samosprávy v Slovenskej republike a predsedovi ZMOS slávnostne odovzdal Správu o činnosti verejného ochrancu práv za uplynulý rok.
Zobraziť všetky