Verejný ochranca práv na XIX. rokovaní snemu Združenia miest a obcí Slovenska

20.05.2009

V stredu 20. mája 2009 sa verejný ochranca práv zúčastnil rokovania XIX. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa v dňoch 20. - 21. mája 2009 konalo vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba v Bratislave. Pracovný program snemu bol venovaný najmä otázkam možných opatrení orgánov územnej samosprávy v súvislosti s dopadmi finančnej a hospodárskej krízy, príprave legislatívnych zmien v zákone o obecnom zriadení, ale aj modernizácii územnej samosprávy a ďalším aktuálnym problémom. V prvý deň snemu sa uskutočnilo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „Oskar bez bariér“ o bezbariérovom sprístupňovaní úradov, kultúrnych a športových podujatí, zdravotníckych centier, skvalitňovaní domovov sociálnych služieb, útulkov pre bezdomovcov a pod.
Zobraziť všetky