Verejný ochranca práv na vzdelávacom podujatí Ľudské práva, práva dieťaťa a ich ochrana

30.05.2005

V dňoch 30. - 31. mája 2005 realizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Prešove v spolupráci s Kanceláriou verejného ochrancu práv vzdelávacie podujatie o problematike dodržiavania a ochrany základných práv a slobôd, osobitne práv detí. Verejný ochranca práv a pracovníci Kancelárie verejného ochrancu práv sa vo svojich vystúpeniach zamerali nielen na históriu a právnu úpravu ľudských práv a základných slobôd, ale i na ich uplatňovanie v praxi. Podujatie, ktorého cieľom bolo posilnenie vedomia pedagógov v oblasti presadzovania základných práv a slobôd v školskom prostredí sa uskutočnilo v hoteli Javorná v Drienici.
Zobraziť všetky