Verejný ochranca práv na výjazde vo väzniciach

16.12.2003

Keďže na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní, alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, túto možnosť využili aj spomínaní občania. Sťažovali sa na podmienky výkonu väzby ako aj výkonu trestu odňatia slobody. V prípade výkonu trestu odňatia slobody išlo predovšetkým o otázky zdravotného poistenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Vzhľadom na obsah podnetov verejný ochranca práv uvážil situáciu a vykonal osobnú návštevu spoločne so zástupcom generálneho riaditeľa zboru väzenskej a justičnej stráže SR.
v uvedených ústavoch, kde si vypočul názory podávajúcich podnety ako aj predstaviteľov ústavov. Po komplexnom posúdení oboch prípadov bude verejný ochranca práv o situácii a návrhoch opatrení informovať príslušné orgány.
Zobraziť všetky