Verejný ochranca práv na vyhodnotení celoslovenskej ankety Senior roka 2008

15.12.2008

Dňa 15. decembra 2008 sa verejný ochranca práv zúčastnil vyhodnotenia celoslovenskej ankety Senior roka 2008, nad ktorej konaním prevzal záštitu už po druhýkrát. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie Fórum pre pomoc starším so sídlom v Prievidzi.  Slávnostný akt odovzdávania titulu Senior roka 2008 sa uskutočnil v priestoroch Zlatej sály bojnického zámku. V rámci svojho pozdravného príhovoru verejný ochranca práv poďakoval všetkým oceneným za ich prínos pre spoločnosť i ďalšie generácie a zdôraznil potrebu dôsledného uplatňovania princípu dobrej správy pri každodennom kontakte úradov a občanov.
Zobraziť všetky