Verejný ochranca práv na vedeckej konferencii "Moderná verejná správa a ombudsman" v Brne

15.06.2005

Dňa 15. júna 2005 verejný ochranca práv Pavel Kandráč na 3. ročníku cyklu konferencií k inštitútu verejného ochrancu práv, pri ktorých organizácii sa každý rok striedajú Kancelárie verejných ochrancov práv Českej republiky a Slovenskej republiky predniesol príspevok pod názvom „Najčastejšie dôvody konfliktov medzi občanmi a orgánmi verejnej správy a úloha verejného ochrancu práv“. Tohtoročná vedecká konferencia organizovaná verejným ochrancom práv Českej republiky sa konala v Brne pod názvom "Moderná verejná správa a ombudsman". Konferencia sa zaoberala princípmi modernej verejnej správy za účasti akademickej obce, sudcov ústavného súdu, najvyššieho súdu, najvyššieho správneho súdu, exekútorskej komory a ďalších predstaviteľov orgánov verejnej správy z Českej republiky. Medzi hlavné témy konferencie patrili teoretické otázky princípov modernej verejnej správy, jej praktické problémy a skúsenosti ombudsmanov z tejto oblasti ako aj Kódex správania úradníkov orgánov verejnej správy, vrátane jeho európskeho rozmeru.
Zobraziť všetky