Verejný ochranca práv na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Teória a prax verejnej správy v Košiciach

17.10.2008

V dňoch 16. – 17. októbra 2008 sa verejný ochranca práv zúčastnil vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Teória a prax verejnej správy",  organizovanej pri príležitosti 10. výročia vzniku Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na konferencii, ktorej poslaním bola výmena vedeckých informácií a skúseností týkajúcich sa teórie a reality modernej verejnej správy,  vystúpil verejný ochranca práv s príspevkom venovaným kontrole v územnej samospráve.
Zobraziť všetky