Verejný ochranca práv na vedeckej konferencii „Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax“

21.10.2010

Dňa 21. októbra 2010 sa verejný ochranca práv zúčastnil vedeckej konferencie „Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax“, ktorú organizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 90. výročia právnej vedy a právnického vzdelania na Slovensku. Pri tejto príležitosti dekan fakulty Marian Vrabko osobne poďakoval Pavlovi Kandráčovi za spoluprácu a podporu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a udelil mu pamätnú medailu.
Zobraziť všetky