Verejný ochranca práv na Valnom zhromaždení študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky

23.09.2011

Dňa 23. septembra 2011 sa verejný ochranca práv zúčastnil na zasadaní Valného zhromaždenia študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky za účasti prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa okrem iného zaoberalo i problematikou študentského ombudsmana, charty práv študentov, právnou subjektivitou Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky i novelou zákona o vysokých školách. Verejný ochranca práv na uvedené problematiky vyjadril svoje odborné stanovisko.
Zobraziť všetky