Verejný ochranca práv na štvrtom ročníku udeľovania ceny Senior roka

14.12.2009

V pondelok 14. decembra 2009 sa verejný ochranca práv zúčastnil štvrtého ročníka slávnostného udeľovania ceny Senior roka, organizovaného občianskym združením Fórum pre pomoc starším. Nad tohtoročným podujatím verejný ochranca práv prevzal záštitu spoločne s podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Na oceňovaní našich výnimočných starších spoluobčanov sa Kancelária verejného ochrancu práv podieľala už tretí rok.
Zobraziť všetky