Verejný ochranca práv na stretnutí so študentmi Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave

18.04.2007

Dňa 18. apríla 2007 sa verejný ochranca práv stretol so študentmi druhého ročníka Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave. Šlo o prvé z troch plánovaných stretnutí s poslucháčmi tejto školy. Hlavnou témou besedy bola ochrana základných práv a slobôd, postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky ako aj dodržiavanie práv dieťaťa s poukazom na ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa i na vnútroštátnu právnu úpravu Slovenskej republiky. Stretnutie sa uskutočnilo v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave.


Zobraziť všetky