Verejný ochranca práv na stretnutí so študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie Bratislava

04.10.2006

V dňoch 2. a 4. októbra 2006 sa verejný ochranca práv stretol so študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie Bratislava. Hlavnou témou stretnutia bola problematika vplyvu a účinnosti mravných a právnych noriem v spoločnosti, postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku ako aj poznatky z ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky