Verejný ochranca práv na stretnutí so seniormi v Petržalke

09.12.2008

Dňa 9. decembra 2008 sa verejný ochranca práv zúčastnil podujatia „Deň ľudských práv – Bezpečnosť, vec každodenná“, ktoré bola súčasťou projektu Predvianočná Petržalka. V predvečer dňa ľudských práv pripravila bratislavská mestská časť Petržalka program zameraný najmä na seniorov, v rámci ktorého sa uskutočnila aj beseda s verejným ochrancom práv k otázkam dodržiavania a ochrany základných práv a slobôd tejto skupiny obyvateľstva na Slovensku. Podujatie sa konalo o 16.00 hod. v CC Centre v Bratislave-Petržalke.
Zobraziť všetky