Verejný ochranca práv na stretnutí s poslucháčmi Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

18.03.2010

Vo štvrtok 18. marca 2010 na základe pozvania Európskeho združenia študentov práva ELSA besedoval verejný ochranca práv s poslucháčmi Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach. Hlavnou témou podujatia bolo postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky jeho pôsobnosť a kompetencie, ale aj praktické poznatky a skúsenosti z dodržiavania základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy na Slovensku.
Zobraziť všetky