Verejný ochranca práv na stretnutí s občanmi trebišovského regiónu

14.11.2007

Dňa 14. novembra 2007 sa uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv Pavla Kandráča a primátora mesta Trebišov Vladimíra Anďala a následne beseda verejného ochrancu práv s občanmi trebišovského regiónu. Hlavnou témou stretnutia bolo postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, jeho poznatky z ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd ako aj problematika ochrany práv seniorov.  Stretnutie, bolo organizované v spolupráci s občianskym združením Fórum pre pomoc starším, a uskutočnilo sa v Mestskom úrade Trebišov.
Zobraziť všetky