Verejný ochranca práv na stretnutí s občanmi obce Smižany

16.09.2009

V stredu 16. septembra 2009 sa verejný ochranca práv stretol s predstaviteľmi obce Smižany. Následne besedoval so študentmi i občanmi tohto regiónu. Beseda bola zameraná najmä na postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, jeho poznatky a skúsenosti s ochranou a dodržiavaním základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy.
Zobraziť všetky