Verejný ochranca práv na stretnutí Mládežníckeho parlamentu mesta Prešov

19.04.2011

Verejný ochranca práv sa dňa 19. apríla 2011 zúčastnil na stretnutí Mládežníckeho parlamentu mesta Prešov. Absolvoval workshopy, na ktorých oboznámil prítomných s činnosťou verejného ochrancu práv a jeho spolupracovníkov, diskutoval o problematike uplatňovania a ochrany základných práv a slobôd, o Dohovore o právach dieťaťa a jeho uplatňovaní v rámci  Slovenskej republiky. Taktiež opätovne s  mládežníčkou ombudsmankou mesta Prešov rokoval o ďalšej spolupráci a pomoci.
Zobraziť všetky