Verejný ochranca práv na stretnutí Medzinárodného ombudsmanského inštitútu

11.06.2006

V dňoch 11. – 13. júna 2006 sa vo Viedni uskutočnilo regionálne stretnutie európskych ombudsmanov a hlavné zasadnutie predstaviteľov Medzinárodného inštitútu ombudsmanov (I.O.I.). Na stretnutí sa zúčastnil aj verejný ochranca práv v Slovenskej republike. V úvode zasadnutia sa uskutočnila voľba nového vedenia regionálneho európskeho zoskupenia. Hlavná časť rokovaní bola zameraná na otázky súčasných kompetencií európskych ombudsmanov v súvislosti s implementáciou ľudských práv do právnych poriadkov európskych krajín.
Zobraziť všetky