Verejný ochranca práv na slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

28.08.2008

Na pozvanie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa dňa 28. augusta 2008 verejný ochranca práv zúčastní slávnostného zasadnutia jej miestneho zastupiteľstva. Hlavným programom Slávnostného zasadnutia, venovaného Dňu Ústavy Slovenskej republiky, bude odovzdávanie vyznamenaní jednotlivcov za záslužnú činnosť vykonanú pre rozvoj tejto mestskej časti. Podujatie sa uskutoční v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto.
Zobraziť všetky