Verejný ochranca práv na seminári Národný plán výchovy k ľudským právam

09.11.2005

V dňoch 08. - 09. novembra 2005 realizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Prešove v spolupráci s Kanceláriou verejného ochrancu práv už v poradí druhý vzdelávací seminár o problematike dodržiavania a ochrany základných práv a slobôd, ktorý sa uskutočnil v rámci plnenia Národného plánu výchovy k ľudským právam. Verejný ochranca práv a pracovníci Kancelárie verejného ochrancu práv sa vo svojich vystúpeniach zamerali nielen na históriu a právnu úpravu ľudských práv a základných slobôd, ale i na ich uplatňovanie v praxi. Podujatie, ktorého cieľom bolo posilnenie vedomia a zručností pedagógov pri presadzovaní práv a slobôd so zameraním najmä na práva dieťaťa v školskom prostredí sa uskutočnilo v Lipovci.
Zobraziť všetky