Verejný ochranca práv na rokovaní riaditeľov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže

22.06.2005

Dňa 22. júna 2005 sa na pozvanie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Ota Lobodáša zúčastnil verejný ochranca práv rokovania celoslovenskej porady riaditeľov odborov, vedúcich samostatných úsekov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže a riaditeľov ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody v Omšení.
Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Generálnej prokuratúry a Ministerstva spravodlivosti SR. Predstavitelia ZVJS vo svojich príspevkoch ocenili spoluprácu s verejným ochrancom práv. Verejný ochranca práv vo svojom vystúpení pozitívne zhodnotil včasné a vyčerpávajúce odpovede na dopyty pri vybavovaní podnetov zo strany predstaviteľov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže a  riaditeľov ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, bezproblémové umožňovanie návštev obvinených a odsúdených v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Vyzdvihol výraznú ochotu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, nakoľko pri zistení ojedinelých porušení pristupujú k prijímaniu opatrení nielen v danej veci, ale aj na predchádzanie obdobných problémov v budúcnosti. Ďalej informoval o obsahu Správy o činnosti verejného ochrancu práv za uplynulý rok predloženej NR SR a osobitne sa venoval znižovaniu veku trestnej zodpovednosti v rekodifikovanom Trestnom zákone. Opätovne upriamil pozornosť na povinnosť štátu zabezpečiť realizáciu Ústavou SR daného základného práva na vzdelanie, ktorú v prípade štrnásťročných páchateľov odsúdených na trest odňatia slobody nepodmienečne bude potrebné zabezpečiť a zaujímal sa  o pripravenosť zabezpečenia realizácie základného práva na vzdelanie mladistvých odsúdených. Problém vidí aj pri zabezpečení základného práva na vzdelanie počas výkonu väzby 14-ročných obvinených.

Zobraziť všetky