Verejný ochranca práv na rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska

28.01.2009

Dňa 28. januára 2009 sa verejný ochranca práv zúčastnil prvého rokovania Rady Združenia miest a obcí Slovenska v roku 2009. Predmetom rokovania Rady, ktorú tvorí 130 primátorov a starostov z 57 regionálnych združení, boli aktuálne otázky fungovania a činnosti samospráv ako aj vyhodnotenie plnenia úloh a vzájomnej spolupráce. Verejný ochranca práv prítomných informoval o svojich poznatkoch z dodržiavania a ochrany základných práv a slobôd orgánmi územnej samosprávy. Podujatie sa uskutočnilo v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
Zobraziť všetky