Verejný ochranca práv na rokovaní Rady Združenia miest a obcí

02.11.2010

Dňa 2. a 3. novembra 2010 sa verejný ochranca práv Pavel Kandráč zúčastnil posledného rokovania Rady Združenia miest a obcí v tomto volebnom období v hoteli Patria na Štrbskom plese. Združenie miest a obcí oslávilo v tomto roku 20. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa Rada ZMOS rozhodla udeliť významným dlhoročným spolupracovníkom a partnerom ocenenie za spoluprácu pri rozvoji miestnej územnej samosprávy.
Zobraziť všetky