Verejný ochranca práv na rokovaní porady nadriadených Zboru väzenskej a justičnej stráže

06.02.2006

Dňa 6. februára 2006 sa verejný ochranca práv zúčastnil rokovania porady nadriadených Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré sa uskutočnilo v Omšení. Hlavnými témami rokovania boli okrem vyhodnotenia činnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2005 a vytýčenia hlavných úloh v roku 2006 aj úroveň pripravenosti na aplikáciu predpisov upravujúcich výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, uplatňovanie správneho poriadku pri ukladaní disciplinárneho trestu za disciplinárne previnenie a priestupky, ale aj spolupráca s médiami a uplatňovanie zákona a slobodnom prístupe k informáciám.
Zobraziť všetky