Verejný ochranca práv na prijatí u predsedníčky vlády Slovenskej republiky

09.08.2010

Dňa 9. augusta 2010 verejného ochrancu práv Pavla Kandráča prijala predsedníčka vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová. Verejný ochranca práv informoval predsedníčku vlády o svojich skúsenostiach pri ochrane základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb a odovzdal jej správu o svojej činnosti za uplynulý rok činnosti. Osobitne bolo predmetom rokovania zefektívnenie ochrany práv detí v Slovenskej republike. Verejný ochranca práv informoval o svojej činnosti pri ochrane práv detí, Projekte detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv – detských ombudsmanov, vrátane medzinárodnej spolupráce detských ombudsmanov a predsedníčke vlády odovzdal aj zborník z detskej konferencie organizovanej Kanceláriou verejného ochrancu práv pri príležitosti 20. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Verejný ochranca práv zároveň požiadal predsedníčku vlády o pomoc pri pridelení vhodného a ekonomicky efektívneho umiestnenia sídla verejného ochrancu práv v priestoroch vo vlastníctve štátu s dobrým prístupom pre verejnosť, vrátane zabezpečenia bezbariérovosti prístupu. Predsedníčka vlády Slovenskej republiky prisľúbila pomoc pri riešení uvedeného problému.
Zobraziť všetky