Verejný ochranca práv na prijatí prezidentom Slovenskej republiky

21.04.2010

Dňa 21. apríla 2010 verejného ochrancu práv Pavla Kandráča prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Hlavnou témou stretnutia boli aktuálne problémy ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike. Verejný ochranca práv prezidentovi Slovenskej republiky odovzdal svoju správu o činnosti za uplynulý rok a upozornil na aktuálne porušenia základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb a ďalšie nedostatky v činnosti orgánov verejnej správy, ktoré preukázal za obdobie od 1. marca 2009 do 28. februára 2010, najmä na porušovanie základného práva na prerokovanie veci  bez zbytočných  prieťahov a nevyhnutnosť prijatia systémových opatrení v príslušných rezortoch, ktoré zaručia právnu istotu občanom, domáhajúcim sa svojich práv na dnes pomalých úradoch, ale aj na nedostatky zapríčinené neznalosťou právnej úpravy a nedostatočnou odbornosťou úradníkov pri jej aplikácii. Verejný ochranca práv tiež opakovane požiadal o podporu pri rozšírení  jeho  pôsobnosti na všetky práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb, vrátane práv detí.
Zobraziť všetky