Verejný ochranca práv na pracovnom stretnutí k aktuálnym otázkam v oblasti verejnej správy v Častej-Papierničke

29.04.2008

Dňa 29. apríla 2008 sa verejný ochranca práv zúčastnil pracovného stretnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj so zástupcami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre územnú samosprávu a splnomocnencom Slovenskej republiky pre informatizáciu. Na stretnutí, ktorého predmetom boli aktuálne otázky v oblasti verejnej správy oboznámil verejný ochranca práv účastníkov konania so svojimi praktickými poznatkami z ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy na Slovensku.
Zobraziť všetky