Verejný ochranca práv na pracovnom stretnutí k aktuálnym otázkam v oblasti verejnej správy na Slovensku

23.02.2009

V dňoch 23. - 24. februára 2009 sa Častej - Papierničke uskutočnilo ďalšie z pracovných stretnutí Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva pôdohodpodárstva SR, predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR, splnomocnencom vlády SR pre informačnú spoločnosť a splnomocnencom vlády SR pre územnú samosprávu. Hlavnou témou rokovania, na ktorom sa zúčastnil aj verejný ochranca práv boli aktuálne otázky v oblasti verejnej správy na Slovensku.
Zobraziť všetky