Verejný ochranca práv na pracovnom rokovaní generálnych riaditeľov väzenských služieb krajín V4

22.05.2006

V dňoch 22. - 23. mája 2006 sa uskutočnilo pracovné stretnutie generálnych riaditeľov väzenských služieb Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky zamerané na plnenie úloh väzenských služieb v roku 2005 ako aj na aktuálne otázky penitenciárnej praxe, osobitne na výmenu skúseností z prípravy a realizácie projektov partnerstiev pri výstavbe väzenských zariadení. Na časti pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. mája 2006 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov sa zúčastnil aj verejný ochranca práv v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky